Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Ζακυθινή πάρλα


 Με πρόχειρο γλωσσάριο


Ναός αποπάνου από λιόφτα στη Ζάκυθο στα χίλια οχτακόσια τόσο ... Ετούτος ο Φραντσέζος πιττόρος ετήραε πολύ μακρία, και ομπρός και οπίσω.

 
Το μαντάτο από τη Ζάκυθο εμαθεύτηκε σε ούλο το Ρωμαίικο από εφημερίδες και κανάλια: στον Αλυκανά ευρέθηκε κάτου από τη θάλασσα χτίριο αντίκο, τριάντα στρέμματα και παραπάνου, και ευτούνα είναι μοναχά όσα φαίνουνται. Τι χτίριο λέμε, τόσα αξινάρια τόπος είναι χώρα με τα ούλα τση!

Την εύρηκε τον περασμένο Άγουστο ένας Παύλος Βούτος – μπράβο Παύλο συνονόματε – εκεί που έκανε βουτίες, μες στα μπάμπαλα. Ε, Βούτο τονε λένε, βουτίες έκανε ... άμα έκανε σάρτους θα τονε λέγανε Σαρτόρο. Το κάζο όμως δεν εγίνηκε από τσι βουτίες του Βούτου, είχανε βουτήσει και άλλοι εκεί, εγώ λέω πως εγίνηκε επειδής ο Παυλάκης είναι άρχοντας βέρος και ήξερε ποίο είναι το νιτερέσο το δικό του και του τόπου του. Αντίς να τα κουτουπώσει, να βγάλει το σκασμό και να γένει μπουχός, επήγε και έδωκε ένα σιντί με φωτογραφίες στην αρχαιολογική υπερεσία – 20η Εφορεία Αρχαιοτήτων την ελέγανε μία βολά, τώρα δε ηξέρω, τση ’χουνε αλλάξει τον αδόξαστο.

Άκουσα πως ήτουνα πολλά χρόνια ξενιτεμένος ο καψερός ο Βούτος, και θα ’λεγε πως εσιάξανε την Ελλάδα μία μπουκουλούλα και δεν είναι ακόμα μποτέγα του Πόρτου. Δελέγκου το σιντί το στείλανε στη μαύρη τρούπα που τηνε λένε Αθήνα, να το ιδούνε οι αρχαιολόγοι που έχουνε σπεργέντσα στα αρχαία του πάτου τση θάλασσας. Ευτούνοι βρέσκουνε ένα μαντείο με μαρμαρένιες στάτουες τη βδομάδα και γι αυτούνο έχουνε, λέει, ‘φόρτο εργασίας’, πάει να πει είναι φορτωμένοι σαν τα βασταγούρια από το πρωί ίσιαμε το βράδυ, και δεν σώνουνε να κάτσουνε χάμου μισό λεφτό να πατήσουνε δύο κομπία στον υπολογιστή, έτσι από περιέργεια. Έκατσε απιθωμένο το σιντί σ’ ένα σουρτάρι, αν δεν το πετάξανε κιόλας, κι επερίμενε τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν τα παραλέω. Α δεν κάνω λάθο το πηγάδι του Παράσχη, κοντά στον Αλυκανά, ασπετάρει τσου αρχαιολόγους εδώ και εκατόν είκοσι χρόνους!!!

Έκαμε ο Άγιος κι εσουσούριζε εκεί χάμου η Μαρία Σιδηροκαστρίτη, που είχε ακουσμένο κάτιντις για αρχαία, έμαθε και για τσι φωτογραφίες, και το μολόησε η βλοημένη στον Άκη το Λαδικό, οπού είναι μπαλλοταρισμένος σύντικος τση κουλτούρας. Κουνάδι ο Άκης, εκουτούπωσε κάτι αρχαιολόγους που είχανε έρθει στο Κερί για να μην εύρουνε τίποτσι – ναίσκε καλά είπα, δουλειά τσου ήτουνα να μην εύρουνε αρχαία για να γένει το λιμανάκι στη Λίμνο – και τσου ’φερε άρον-άρον στον Αλυκανά. Θέρτε τσου καλόπιασε, θέρτε τσου φοβέρισε, μία βολά εβουτήσανε κι εκοντέψανε να πνιγούνε – εμείνανε με το στόμα ανοιχτό και τσου φύγανε οι αναπνευστήρες! Θα ματάρθουνε τον Τρυγητή μα στον πάτο τση κασέλας του Μανίφικου Κονσέγιου τση Κομμουνιτάς του Τζάντε δεν έχει μείνει μήτε γαζέτα, και σιγά μη δώσει πεντάρα τρούπια το γκουβέρνο. Ούλο το καλοκαίρι ο Λαδικός θα διακονεύει από το χάραμα στα σκαλούνια του Αγίου.

Λίγο προτού βγάλουνε προκλάμο οι αρχαιολόγοι, επρόκαμε ένας Ζακυθινός, παλαιός συμμαθητής μου, και το εντελάλησε από το ηλεχτρονικό του τζορνάλε. Δε σας λέω ποίος είναι, να μη μου πούνε πως τονε ρεκλαμάρω, αλλά είναι παπάς και ποέτας από το Μπανάτο , είχε πάει τσι προάλλες στην Κίνα κουστουμαρισμένος, και όποιος εκατάλαβε εκατάλαβε. Ήτουνα ντεσπεράδοι να σκάσουνε κάτι ντόπιοι δημοσιογράφοι που τσου πήρε τα πρωτεία, το ηξέραμε κι εμείς, είπανε, αλλά δεν εγράψαμε τίτοτες για να μην κλεφτούνε τα ηυρέματα, και πως τάχατες έκαμε άσκημα ο παπάς που το μολόησε.

Για να πούμε και του στραβού το δίκιο ακόμα και η κυρά Αγγέλικα, οπού κάθεται στη Χώρα, ήξερε πως στον Αλυκανά, εκεί κοντά που είχε γκαρσονιέρες η συχωρεμένη η κουμπάρα τση, εβγάνανε βεντέμα αρχαία από το πέλαο, κακό χρόν’ να ’χουνε, εδώ και καμία εικοσιπενταρία χρόνια, και μην τα είδατε. Εθαραπαήκαμε, βεραμέντε, που δεν εμίληε κανένας τόσον καιρό. Ακόμα και τα ηυρέματα από το ναυάγιο στη ρότα του Τζάντε, πάει να πει παραόξω από το Πόρτο, με τη βούλα του γκουβέρνου μοναχά στην Πύλο τα βλέπεις. Από ντελάληδες έχουμε χρεία μου φαίνεται και ο ντόρος είναι συφερτικός!  

Καλά που αρχίνησε η σπέκουλα και παίζουμε την κολοκυθία. Το Δουλίχιο είναι, λέει ο ένας, όχι η Αρκαδία, λέει ο άλλος. Ε, να πετάξω και γω την παρόλα μου, κουβέντα να γένεται. Αν είναι το Δουλίχιο θα ’φτανε ίσιαμε τσου Κουρτσουλάρους. Θα  εκαβαλίκευες στο Μέσο Γερακαρίο, ντρίττα θα ’ξενες τη Σκάλα τση Κεφαλονιάς και θα εξεκαβαλίκευες ομπρός στον Αστακό! Ο Όμηρος ήτουνα στραβός, γιαμά δεν πιστεύω να ήτουνα και σμπαρλάδος. Εδεκεί, κοντά στσου Κουρτσουλάρους, ήλεγε πως ήτουνα το Δουλίχιο.

Και γιατί να μην είναι η Αρκαδία, λένε οι άλλοι, οπού ήτουνα χώρα τση Ζάκυθος, είναι σίγουρο, και ήτουνα και απάνου στο γιαλό. Ναι απάνου, αμολάω και γω τη σεμπιάδα μου, αλλά ετούτη εδώ είναι αποκάτου. Και ποία θες εσύ να είναι; Να είναι η ... Ατλαντίδα! Η Ατλαντίδα ωρέ βουρλισμένε, θα μου πούνε, ήτουνα στον Ατλαντικό, κοντά στσι Κολώνες του Ηρακλή. Μπα, μην είναι και η Σαντορίνη στον Ατλαντικό και δεν το ’ξερα; Τόσοι αθρώποι δε λένε πως η Σαντορίνη είναι η Ατλαντίδα; Ποία είναι κοντύτερα στσι Κολόνες του Ηρακλή; Η Ζάκυθος ή η Σαντορίνη; Ποία είναι κατά τον πουνέντε τση Αθήνας και ποία κατά το σιρόκο; Μη δεν είχαμε πιασμένο και πόστο κοντά στσι Κολόνες, μες στη Σπάνια, τη Ζάκανθα; Δεν εστεκότουνα γύρευε πόσον καιρό εδεκεί, και με ούλη τη φαμόζα ντιφέζα που έκαμε την εξεστύλιωσε και την ερήμαξε εκειό το θρασίμι, ο Μώρος ο Καταχθόνιος από το Τούνεζι, ο Αννίβας;

Τώρα που εκάμαμε σεμπρία και με τον Πλάτωνα, πάμε παρακάτου γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Οι δημοσιογράφοι, μέσα στη φούρκα και τη φούργια τσου μη σώσει και τσου προκάμει πάλε ο παπάς, αλησμονήσανε τσου κλέφτες. Εμπουμπλικάρανε πως οι Ολλαντέζοι αρχαιολόγοι, οπού έχουνε σβαρνίσει ούλες τσι μερίες τση όστριας, εβρήκανε στη Λιθακιά ένα χωρίο ή χώρα από τον καιρό του πολέμου τση Τροίας.

Τόμου είναι μπουμπλικαρισμένο το μαντάτο είμαστε λίμπεροι να το κουβεντιάσουμε, και ακούτε τι μου επέρασε από το νου. Tο Λιθακιά είναι σέκολο, από τα πίλιο παλαιά ονόματα στη Ζάκυθο, από προτού έρθει σ’ ετούτη την ίζολα η Βενετσιάνικη Σινιορία. Στα 1488 μαρτυριέται χωρίο ‘Ληθακιά’ και εκείθενες παρανόμι Φουρνογεράκης. Πόσο παλαιό είναι όμως; Από τον καιρό του Φράγκωνε ή του Οδυσσέα; Γιαμά πως γένεται άμα βγάλεις το πρώτο και το τελευταίο γράμμα σου μένει Ιθάκη; Οι Φραντσέζοι όταν μιλούνε για την Ιθάκη δε λένε LIthaque και οι Ταλιάνοι LItaca; Οι Ταλιάνοι δεν εκουμαντάρανε το Τζάντε μας από τα 1185; Την ίδια τη Ζάκυθο δεν την ελέγανε καμπόσοι Le Zante, Lesante, ακόμα και Alzante; Εσείς, στο φινάλε, ξέρτε άλλονε τόπο στον κόσμο οπού το όνομα του να είναι φτυστό τση Ιθάκης εξόν από τη Λιθακιά; Μην εγκαινιαστήκαμε κι εμείς Ιθάκη σα τσου βέρους Θιακούς;

Θα μου πείτε οι βέροι Θιακοί είχανε αντενάτους τσου Ιθακήσιους του Οδυσσέα; Όσκε, το Θιάκι ήτουνα παντέρμο στα 1500 αλλά ευτούνο είναι αλλουνού παπά βαγγέλιο. Εγώ ρωτάω πόσες Ιθάκες είχανε τα νησία μας στσου πολύ παλαιούς καιρούς. Και μη μου πείτε πως δε γένεται να είχε δύο χώρες με το ίδιο όνομα στο ρένιο του ο Δυσσέας. Ευτούνα είναι παραμύθια, οι ποεζίες του Όμηρου δεν λένε πούπετα πως ο Δυσσέας ήτουνα ρήγας στη Ζάκυθο και στην Κεφαλονιά. Καπετάνιο τον εβάλανε μοναχά, ευτούνοι οπού εκάμανε μπούρδο να κουρσέψουνε την Τροία. Ένα νησάκι εκουμαντάριζε, γιομάτο μαρόκους και ασφαλαχτούς, μοναχά για γίδες και γουρούνια έκανε. Οπού επήγε το παιδί του, ο Τηλέμαχος, στο Μενέλαο τση Σπάρτης, έτριβε τα μάτια του άμα επέρασε τη μπασία. Τέτοιο παλάτσο δεν είχε ιδεί μήτε στον ύπνο του. Και που του έκαμε ο Μενέλαος ρεγάλο κάτι άλογα του τα γύρισε οπίσω, δεν είχε μήτε ένα ίσιωμα στην Ιθάκη να τα βάλει. Τα βόιδα του ο Δυσσέας τα ’χε δομένα σε κάτι σέμπρους του αλλού.

Ευτό που δε νογάω είναι γιατί εκατέβηκε ο τόνος στη λήγουσα άμα τη Λιθακιά την ελέγανε, που λέει ο λόγος, Ιθακία ή Ιθάκεια, τόμου εμείς τσου τόνους δεν τσου κατεβάζουμε. Έχουμε καζάλε Κουκουναρία, όσκε Κουκουναριά. Λέμε γρήα, όχι γριά και Παναγία, όχι Παναγιά. Βέβαια μπορεί οι παλαιοί να τσου κατεβάζανε, και για τούτο να ’χουμε Μαριές και Ορθονιές. Ή μπορεί πάλε να λεγότουνα Ιθακιάς. Πούθε όμως να εβαφτίστηκε έτσι; Μην εσταθήκανε Ιθακήσιοι στο Λαγανά κι απαρθενέψανε τον τόπο;

Ο μάντης ο Τειρεσίας είχε ’πωμένο του Οδυσσέα, άμα ξεπαστρέψει τσου αρραβωνιαστικούς, να μισέψει πάλε σε χώρα που δεν ξέρει θάλασσα, να κάμει εκεί ξόρκια στον Ποσειδώνα και να ματαπάει σπίτι του. Υστερότερα δε μας είπε ο Όμηρος τι απογίνηκε ο Δυσσέας αλλά άμα έκαμε ευτό που του ’πε ο Τειρεσίας θα ’χε καλά γεράματα και θάνατο καλό, όξω από τη θάλασσα. Λένε πολλοί, αντάμα κι ο Θεόπομπος, πως ο Δυσσέας ετέλεψε ανάμεσα στσου Ετρούσκους. Άλλοι πάλε πως σ’ ευτουνώνε τη χώρα εκηδεύτηκε. Ευτούνοι οι Ετρούσκοι δεν ήτουνα Ταλιάνοι φυσικοί, τουρκομερίτες ήτουνα, από τη Μικρασία, το λέει κι ο Ηρόδοτος. Τα ίδια κρένουνε και οι ντοτόροι, από κόκκαλα που εβγάλανε από παλαιά μνήματα. Επήρανε και αίμα από τα βόιδα τση Τοσκάνας και είδανε πως είναι ράτσα του Λεβάντε κι όχι σαν τα άλλα ένα γύρο. Τέτοιοι Ετρούσκοι εκαθόντουνα και στη Λήμνο, απέναντι από την Τροία, Ρωμαίικα δεν ήξερε κανείς τσους, ο Μιλτιάδης με τσου Αθηναίους τσου τα μάθανε.

Και στη Ζάκυθο λέτε πως ήτουνα αλλιώς; Εκειός ο Ζάκυθος, ή μην τον ελέγανε Διατσέντο, που τηνε πρωτόχτισε και τση ‘δωσε τ’ όνομα του, δεν ήτουνα παιδί του Ντάρντανου, του ρήγα τση Τροίας; Κι ο Ηλιόδωρος, σε κειό το ρομάντσο οπού έγραψε, τα Αιθιοπικά, δεν έβγαλε το Ζακυθινό ψαρά – εκειόνε οπού θα ’πλεε στην Ιθάκη να κάμει ξόρκια του Οδυσσέα για να ξεβασκαθούνε οι ιναμοράδοι – Τυρρηνό; Τυρρηνός δεν πάει να πει Ετρούσκος; Δεν εδιάλεε τα ονόματα κουτουρού ο Ηλιόδωρος: το όνομα του αλλουνού Ζακυθινού, οπού ήτουνα παλιόπραμα και ληστοπειρατής, ήτουνα Τραχύνους – Αγριάθρωπος το λέω εγώ. Δεν είχε χρεία ο Δυσσέας να πάει ίσιαμε την Τοσκάνα για να ’βρει Ετρούσκους. Φαίνεται πως είχε τέτοιους εδωπαέ, δίπλα του. Δε λέω πως ήτουνα ούλοι οι Ζακυθινοί Ετρούσκοι ετότενες, οι Ζακυθινοί αρραβωνιαστικοί είχανε ονόματα ρωμαίικα, αλλά ποίος ξέρει πόσα ρηγάτα είχε το νησί και τι λίνγκουες εμίληανε. Κι άμα εσιχάθηκε ο Δυσσέας τη φαωμάρα και τσι έχθρητες στη συφοριασμένη την Ιθάκη, που καλύτερα από τη Λιθακιά;

Είναι ακόμα αμπονόρα να βγάλουμε κρίση για το τι εγίνηκε και τι είναι το κάθε πράμα. Είναι όμως καλοκαίρι και το πέλαο είναι σκούρο και χωρίς θολούρα, σαν το καλό κοκκινέλι – ίδιο μ’ ετότενες, που τα παλληκάρια ερρίχνανε στο γιαλό τα καράβια με τσι κόκκινες πλώρες και εκινάανε να κοντράρουνε θεούς και διαόλους. Είναι καλή ώρα να συλλοΐζεσαι τέτοια πράματα.

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Αμπονόρα: νωρίς

Αντενάτος: πρόγονος

Αντίκος: αρχαίος

Αξινάρι: μονάδα μέτρησης εδάφους, όσο μπορούσε να σκάψει ένας εργάτης σε μία μέρα.

Απαρθενεύω: αποκτώ, κάνω δικό μου.

Ασπετάρω: περιμένω

Βασταγούρι: γάιδαρος

Βεντέμα: σοδειά, μεγάλη ποσότητα

Βεραμέντε: στ’ αλήθεια

Βέρος: πραγματικός

Βολά: φορά

Γαζέτα: Βενετικό νόμισμα μικρής αξίας.

Γιαμά: έπειτα, λοιπόν

Γκαινιάζουμαι: αποκτώ

Δελέγκου: αμέσως

Θαραπεύουμαι: μου κάνει καλό, το ευχαριστιέμαι.

Θέρτε: θέλετε

Ίζολα: νησί

Ιναμοράδος: ερωτευμένος

Καζάλε: συνοικισμός

Κάζο: εξαιρετικό ή απροσδόκητο γεγονός

Κουνάδι: κουνάβι

Κουρτσουλάροι: οι Εχινάδες νήσοι

Κουτουπώνω: αρπάζω με τη βία, κάνω χρήση βίας.

Λίμπερος: ελεύθερος

Λίνγκουα: γλώσσα

Μανίφικο Κονσέγιο τση Κομμουνιτάς: Μεγαλοπρεπές Συμβούλιο της Κοινότητας

Μαρόκος: βράχος, μεγάλη πέτρα.

Μπαλλοταρισμένος: εκλεγμένος δια ψήφου.

Μπάμπαλα: φύκια

Μπασία: είσοδος

Μποτέγα: καφενείο

Μπουκουλούλα: μικρή μπουκιά, λιγάκι.

Μπουμπλικάρω: δημοσιεύω

Μπούρδο: έφοδος

Μπουχός: σκόνη

Νιτερέσο: συμφέρον

Νογάω: κατανοώ

Ντεσπεράδος: απεγνωσμένος

Ντιφέζα: άμυνα

Ντοτόρος: γιατρός

Ντρίττα: ευθεία

Πάρλα: φλυαρία

Παρόλα: ευφυολόγημα

Πιττόρος: ζωγράφος

Πούπετα: τίποτα

Προκλάμο: ανακοίνωση

Ρεγάλο: δώρο

Ρένιο: βασίλειο

Σάρτος: πήδημα

Σέκολο: πολύ παλιό, αιώνων.

Σεμπιάδα: ανοησία

Σεμπρία: συνεταιρισμός, συναλλαγή

Σέμπρος: δουλοπάροικος, αγρολήπτης

Σμπαρλάδος: τρελλός

Σπεργέντσα: πείρα

Στάτουα: άγαλμα

Τζορνάλε: περιοδικό, εφημερίδα

Τόμου: αφού

Φαμόζα: φημισμένη

23 σχόλια:

 1. Πολὺ ὡραῖο δεῖγμα Ζακυνθινῆς διαλέκτου! Τὸ παλαιὸ Ῥωμαίϊκο, ποὺ ἦταν ἀληθινὰ κοσμοπολίτικο, εἶχε τὶς ντοπιολαλιές του μὲ ἀρώματα μὲν ἐκ δύσεως καὶ ἀνατολῆς, ἀλλὰ γνήσια Ἑλληνικὲς στὴν ἔκφρασι. Ὕστερα ἦρθε τὸ Ἑλληνικό, ὄχι μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀρχαιότητος, ἀλλὰ ὡς δυτικότροπη μίμησι, καὶ ἡ γλώσσα ἀπὸ γραφικὴ πολύχρωμη ζωγραφιὰ ἔγινε γκρίζος πίνακας, ἕνα οὐδέτερο ἐπίπεδο πράγμα, εἶναι λυπηρό. Τὰ Ζακυνθινὰ μὲ δυσκολεύουν λόγω τῶν Λατινικῶν λέξεων, ἀλλὰ εἶναι κομψότατη λαλιὰ μὲ γραφικότητα καὶ ζωντάνια. Μπράβο σας πάντως ποὺ γράφεται ἐνίοτε ἔτσι ἐσὺ καὶ ὁ ἱστολόγος Don Basilio καὶ ὅποιος ἄλλος.

  Στράτος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χαίρομαι που εκτιμάς τα Ζακυνθινά και σε ευχαριστώ που το λες. Δυστυχώς ξεχνιούνται σιγά-σιγά. Και για να πω την αλήθεια πολλές φορές με δυσκολεύουνε κι εμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απόλαυση το κείμενό σας και η αλληλουχία των συνειρμών,
  ακόμα και αν ίσως έχουν χρεία περισσότερων μαρτυριών για να τσου μιλήσει διαχρονικά το τοπίο (όπως του Πανταζή με τη θεωρία του για την πραγματική θέση της Τροίας).
  Πραγματική απόλαυση η αμεσότητα της ντοπιολαλιάς(στην εφημερίδα Κέρκυρα ο Κλαδάς έχει προηγηθεί , αλλά όχι για μεταφορά γνώσης στον τόπο- απλά για αναπαραγωγή της στους νοσταλγούς).A propos τι εκάματε με τα καρτέρια στον Εσταυρωμένο? Μπορώ να σας στείλω το κείμενο της Donatella Calabi και τις εικόνες σχεδίου του στρατώνα Αγ Γεωργίου του Χάνδακα.Μου το ζητάτε αν θέλετε στο a_karidi@ otenet.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ. Η απόλαυση, όχι μόνο του αναγνώστη, ήταν μία από τις δύο μου επιδιώξεις. Οι συνειρμοί ήλπιζα κυρίως να συμβάλλουν στο γενικότερο θόρυβο - η άλλη επιδίωξη - και όχι να πείσουν, η ακόμα και να προβληματίσουν έντονα, κανέναν.
   Τι να κάμουμε με τα καρτέρια; Δεν υπάρχει ίχνος τους πια, ούτε ουσιαστικό ενδιαφέρον πέρα από ένα πολύ μικρό αριθμό "περίεργων" σαν εμένα. Φυσικά, όντας τέτοιος "περίεργος", θα με ενδιέφερε πολύ το κείμενο της Calabi και θα ήμουν ευγνώμων αν το στέλνατε στο pampalaia@hotmail.co.uk Ευχαριστώ και πάλι.

   Διαγραφή
 4. Άσε τώρα ορέ παμπάλαιε θα τη μπαίξει Ζακυνθινός σε Θιακοκεφαλλονίτες μας κογιονάρειςς ορέ με τσι Λιθακιές σου? Αργοπόρησες ορέ κόντε μου προκάμανε άλλοι !! Άκου ίζολα Λιθάκη το μπουρδουκλώσαμε τελείως το πράμα τώρα, πάρε και καμιά νοβητά από το ηλεχτρονικό τζορνάλε porosnews το Κεφαλλονίτικο να γδείς ότι κλείσανε τα εισιτήρια για Ομηρική Ιθάκη.

  «Και είμαι λέει εγώ ο τουρίστας να πω Αμερικάνος (επειδή έ τα Αμερικανάκια είναι τα λιγότερο ψαγμένα) και πάω πρώτα Λευκάδα.
  Εκεί διαπιστώνω ότι τρώω στη Ταβέρνα Οδυσσέας κοιμάμαι στο χοτέλι Πηνελόπη τα τραπεζομάντηλα έχουνε τσου χοίρους του Εύμαιου και φεύγω για Ιθάκη από το λιμάνι Φόρκυς. Ξεμπαρκάρω στο άλλο λιμάνι Φόρκυς κοιμάμαι στο άλλο Πηνελόπη τρώω στο άλλο Οδυσσεύς στα άλλα τραπεζομάντηλα του Εύμαιου και βλέπω τα αγάλματα και τα ανάκτορα του Οδυσσέα (σε μακέτα).
  Φεύγω για Φισκάρδο λιμάνι Φόρκυς γράφει, τρώω στον Οδυσσέα κοιμάμαι στο Πηνελόπη βλέπω το θρόνο του Οδυσσέα κλπ κλπ. Συνεχίζω για Άσσο άλλο λιμάνι Φόρκυς, άλλη ταβέρνα Οδυσσέας, άλλο ανάκτορο Οδυσσέα και με κάστρο ετούτο, κλπ κλπ.
  Περνάω Παλική να η Ιθάκη μια ταμπέλα δέκα μέτρα, να η ταβέρνα Οδυσσέας, να και το Πηνελόπη να και τα γουρούνια στο τραπεζομάντηλο, να και τα ανάκτορα, (άγαλμα τώρα θα στήσουνε και τούτοι δε προκάμανε εφέτο).
  Και κατεβαίνω Σκάλα – Πόρο, αρωτάω ένα τζοπάνο πως σε λένε, Εύμαιο μου λέει, πάω και τρώω στο παλιό Φώτης φαμίλια τώρα Οδυσσέας, τρώω τα κατσίκια του Οδυσσέα πάω στο Πηνελόπη και μετά στο τάφο του Οδυσσέα (άσχετα αν τον κάψανε ποιος αλήθεια ξέρει?) πάω και στα ανάκτορα και βλέπω και το σφραγιδόλιθο του άνακτα των Κεφαλλήνων και μετά από όλα αυτά πάω παίρνω δυο μέτρα σκοινί δένω το λαιμό μου και στην άλλη άκρη την άγκυρα του Τηλέμαχου (του aris ανακάλυψη αυτή) και πάω έδεκει στην εξέδρα και φουντάρω να ησυχάσω.
  Τον επόμενο χρόνο όλο το σόι μου θα έρτει με δάκρυα στα μάτια να δεί που πήα και παλάβωσα και πνίηκα (δέκα άτομα τουλάχιστο), θα παλαβώσουνε και αυτοί θα έχουμε έτοιμες άγκυρες και σκοινιά (νέες θέσεις εργασίας), θα φουντάρουνε και αυτοί (θέλουμε και ψυγεία για πνιμένους), και του χρόνου θα έρτουνε τα σόγια με δάκρυα στα μάτια να δούνε και και και …

  Πανέξυπνη ενέργεια το μαλάκα που δε τη σκέφτηκα! Ο ένας τουρίστας του ενός χρόνου θα φέρει εκατό σε δυο χρόνια και 1000 σε τρία! Φέρτε σωσίβια γιατί θα βουλιάξουνε τα νησιά μας να κονομήσουμε και από τα σωσίβια!
  Εγώ θα μετακομίσω έδεκει στη Σάμη που βγάζανε μάρμαρο να φκιάνω άνγκουρες Τηλέμαχου, (το λέω πρώτος και το καπαρώνω), είναι το μόνο πράγμα που θα χρειαστεί οπωσδήποτε μάλλον για εμάς όμως.


  Καληνύχτα Ιθάκη.

  (Με συγχωρείται για το ΜΑΛΑΚΑ αλλά την άκουσα από το πρωθυπουργό).

  Χουά χα χα χα χα χα χα χα χα χα χα χα χα χα χα χα χα»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ωρέ Κεφαλλονίτη εσύ εμπουρδουκλώθηκες στ' αλήθεια! Μη με πέρασες για Αγιομαυρίτη; Δεν καθόσαστε εσείς οι Θιακοκεφαλλονίτες να συβαστείτε αναμεταξύ σας και να σασε περάσει το σύγκαμα προτού παίξετε το τ' είσαι τ' είμαι με τσου Ζακυθινούς; Εγώ δεν είπα πως η Ιθάκη ήτουνα στη Λιθακιά. Ευτά να τα πεις στο Μαρινάτο και σε όσους εβγάλανε από μία Ιθάκη σε κάθε άκρη τση Κεφαλονιάς. Δε μοιάζει το Ιθάκη με το Λιθακιά λες; Καλά, μη φουρκίζεσαι ακόμα αφέντη μου, δεν επέσανε τα καράβια σου όξω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σιόρε μου εγώ δε μπουρδουκλώθηκα εσύ να ξεμπουρδουκλώσεις τσου Ιζολάρους για τσι ερεύνες σου γιατί αρκίνησες να κολυμπάς σε βαθεία νερά.
   Άλλος σας έχει μπουρδουκλώσει με τσού Αγιομαυρίτες αλλά το Λιθακιά με τα Φραντσέζικά σου θάπρεπε να έβγει και από Φραντσεζοταλιάνο Ηλιόδωρο για να μετράει.
   Λοιπόνε ανασκάλευτο και άμα ορέ δε χάσεις και το όνομα Ζάκυνθος όπως ο νόνος σου το σπούργο μαζί με το κλουβί να με φτύσεις!
   Ψάχ΄το και πρόσεχε γιατί όλο το μυστικό τση Ιθάκης είναι η Ζάκυνθος.
   Και καλά ορέ πριού το σιορ Νταρντανογεννημένο πως την ελέανε? Φιόρο του Λεβάντε?
   Καλές ανασκαφές ορέ και επειδής είσαι μαέστρος στα ψαχουλέματα σε περιμένω.

   Διαγραφή
  2. Ευτό έλειπε να μη χάσει ο νόνος μου το σπούργο σε Κεφαλλονίτικη μπαρτζολέτα. Εγώ δεν μπαρτζολετάρω, το 'χω ντοκουμεντάδο πως οι Ζακυθινοί επιάνανε πουλιά στο αέρα:
   http://pampalaia.blogspot.co.uk/2012/05/blog-post.html
   Έπειτα τα πούληανε στσου Κεφαλλονίτες για καναρίνια!
   Τα μυστικά τση Ιθάκης εγώ δεν τα ξέρω. Μην ήτουνα και μασόνος ο Οδυσσέας; Για πες μας.

   Διαγραφή
  3. α..ρε μπατζολέτες Ζακυθινές...είμαι ιναμοράτο με δαύτους

   Διαγραφή
 6. Ο κ.Λαδικός έκανε αναφορά στο θέμα των αρχαιολογικών ευρημάτων που τελευταία απασχολεί έντονα την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων λέγοντας ότι «Η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος , αρχαιολογικά και τον Σεπτέμβριο αναμένεται κλιμάκιο της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων που θα καταγράψει τα Αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή του Αλυκανά».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Λοιπόνε Τα πετροχελίδονα φωλιάζουνε σε σπηλιές σα τσι φώκιες. Εδώ τα λένε τάρταρους, Είναι αυτά που βλέπεις το σούρουπο να πετάνε γύρο γύρω ψηλά τιτιβίζοντας. Και τα γνωστά χελιδόνια πίνουν νερό πετώντας ή το μεταφέρουν για χτίσιμο τση φωλιάς και μάλλον τα κανονικά πιάνατε. Αλλά ήσασταν πολύ έξυπνοι αντί να περιμένετε να φτιάσουν φωλιές να πιάνετε μαζί και τα μικρά για τη τηγανιά, τα πιάνατε πριν γεννήσουν. Και επειδή πουθενά δε τρώνε χελιδόνια μάλλον για σπούργους τα τρώετε σα το Κορφιάτη που αρώταε αν έχει ο σύκος άντερα όταν έτρωε τσου μπενεούτσους! Χα χα χα. Και το κόλπο με τα παραγάδια από εδώ το πήρατε που πιάναμε κοτσύφους με σκουληκαντέρα δόλωμα,
  Ορέ μπας και τα βλέπανε μαύρα τα κοτσύφια και τα μπερδέψανε με τα χελιδόνια?
  Αυτή η περίπτωση έρχεται πιο κοντά.
  Και για δε μου λές ορέ τσιπίρια τσι σταφίδες πιάνατε, ή αυτά δε τρωότανε γιατί τα περνάατε για χελιδόνια? Άμα θέλεις να σε μάθω να στήνεις τενέλια να φας τσιπίρι ξυγκομμένο στο αμπελόφυλλο και να σου στείλω και δυο μποτσόνια ρομπόλα.

  Λοιπόν μαζί με εσάς εκεί κάτου στον Αλυκανά κάτι παρόμοιο ψάχνουνε και εδώ αηπάνου αλλά τηρείται σιγή ιχθύος. Άμα πάρετε τίποτα χαμπάρι ενημερώστε.
  Πάντως εσας σας συμφέρει να αλλάξετε όνομα πατρίδας εκείνοι οι άλλοι που θα το φάνε στη μάπα να δούμε τι θα κάμουνε!! Χα χα χα χα χα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άσε τσι μπαρονιές (κατρεγαρίες) ωρέ Κεφαλλονίτη, που τα ξέρετε ούλα στην Κεφαλονιά. Ντούνκουε, μας εμάθατε να κυνηγάμε φώκιες στσι σπηλιές, να δολώνουμε αγκίστρια και να σφουγγίζουμε τον πισινό μας με αμπελόφυλλα. Ε, γι αυτό εδιώξαμε τσου Τούρκους από την Κεφαλονιά - όχι θεομόναχοι, μας αγιουτάρανε μία στάλα και οι Βενετσιάνοι με τσου Σπανιόλους - για να μας μάθετε να ξεχωρίζουμε τσου σπούργους από τα πετροχελίδονα. Ευτό επερίμενε και ο Μπουφόν, με τριάντα έξι τόμους φυσική ιστορία από την πέννα του, να του πείτε εσείς ποίο είναι χελιδόνι και ποίο είναι πετροχελίδονο.
   Ταρτάρους λέμε και μεις κάτι χελιδονοειδή πουλιά αλλά από όσο θυμάμαι δεν έχουνε ψαλιδωτή ουρά. Τσου τσίπηρες στη Ζάκυθο τσου λέμε τσιπουργιέλους. Οι μπενεούτσοι είναι οι βάτραχοι; Εμείς τσου λέμε σπόρδακες. Για τα μποτσόνια φχαριστώ και στείλε μου τα δελέγκου, προτού ψαχουλέψω την ιστορία τση Ρομπόλας και ανεβάσω την πίεση στσου Κεφαλλονίτες.

   Διαγραφή
 8. Και κειά που σας μάθαμε ορέ μισερά τα μάθετε μετά το αμπελόφυλλο κάνουνε και μπιντέ με θαλασσόνερο. χα χα χα

  Γαμάτος είσαι! χα χα.
  Λοιπόν τσού σπόρδακες εμείς τσου λέμε μπαρτακλάδες, οι Κρητικοί αβαρθακούς, οι Πελοπονήσιοι μπακακάκια, εκείνοι οι ρουφιάνοι οι Λευκαδίτες δε ξέρω πως τσου λένε!

  Εκειό που με σπαβεντάρει είναι που θα γλυτώσετε το όνομα και θα αριβάρει έδεπα και θα μας κλαίνε και οι σκουράντζοι! Χα χα χα.
  Πάντως πλάκα – πλάκα τώρα που το συλλοέμαι για Ιθάκη δε σας φαίνεται, γιατί απόβραδις με ζώσανε τα φίδια.
  Για τη ρομπόλα τι το ψάχνεις ορέ, κάτι κλιματσίδες πέσανε στο πέλαο και τσ΄ έσπρωξε κατά κείθε ο Μαϊστρος. Ά και άμα τσι φυτεύετε τα φύλλα να κοιτάνε κατά αηπάνου.

  Για δε μου λες ορέ φίλε που ξέρεις και ψάχνεις μπας και μπορείς να μου βρείς πουθενά αλλά κάπως έγκυρα, τι υπήρχε πριν κτισθεί το κάστρο της Άσσου εδώ στη Κεφαλονιά πάνω στο νησάκι? Προβλεπτής ήταν τότε κάποιος Φραγκίσκο Τιέπολο.
  Κάπου βρήκα ότι υπήρχαν βυζαντινά ερείπια. Το ψαχουλεύω και εγώ το πράγμα καθώς βλέπεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κοίτα, πρέπει πρώτα να μου εξηγήσεις κάτι που δεν το ξέρω: τη σχέση Άσσου και Φισκάρδου, για να ξέρω τι ψάχνω. Το λέω αυτό γιατί στα 1511-12 ένας τύπος, που ήξερε κάπως την περιοχή γιατί εταξίδευε πέρα δώθε από τη Βενετία στο Ιόνιο, λέει ότι ήτανε το ίδιο πράμα. Και ότι έβλεπε τα αρχαία τείχη της Άσσου από το λιμάνι του Φισκάρδου!!! Francesco Grassetto Da Lonigo τόνε λένε.
  Το χάρτη ετούτονε του κάστρου τον έχεις;
  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8494339p.r=Cephalonie.langEN

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φίλε μου δε μπορώ να κατεβάσω το χάρτη για την ώρα, αλλά έχω πολλούς.
  Πλην όμως αυτοί οι πορτολάνοι μικρή εμπιστοσύνη έχουν.
  Πλέω εδώ και χρόνια σε βαθεία νερία Ζακυνθυνά.
  Για να καταλάβεις τις σκέψεις μου μπες στο «Iθάκη-Iερουσαλήμ κατά την Aννα Kομνηνή»
  Αν θέλεις συνεργαζόμαστε και γνωριζόμαστε.
  Έχεις παραπάνω ικανότητες από μένα στο ψάξιμο.
  Η Άσσος λεγόταναν Naso , Naxos, Naxus, Nesus, που στα Ελληνικά μα και Λατινικά σημαίνει νησί, ή σχεδόν νησί.
  Με το όνομα αυτό όμως μπορεί αόριστα να ονομάζει έτσι ο Φραντζέσκος και την σημερινή Ιθάκη, ποιος να ξέρει, γιατί η Ιθάκη μόνο Ιθάκη δε λεγότανε τότε.
  Θα ψάξω βέβαια περισσότερο στο όνομα αυτό μπας και βρώ κάτι.
  Σε κεντάω για κάτι που σίγουρα έχει σχέση και με την αρχαία Ζάκυνθο, άμα δε βαριέσαι βοήθα.

  Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι το Δυτικό μέρος της Κεφαλονιάς δεν το πολυγνωρίζανε μέχρι 200 χρόνια πριν, ούτε πολλά πλεούμενα περνάγανε και υπάρχει ένα μπάχαλο.
  Αυτό που έχω σχεδόν σιγουρέψει είναι ότι το Φισκάρδο είναι άλλο μέρος από το σημερινό αλλά έχω μόνο ενδείξεις.

  Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου αδερφέ.

  Και για να ξηγιόμαστε μη με περάσεις για αιθεροβάμονα, ούτε ψώνιο, μια προσπάθεια κάνω εδώ και καιρό με την ησυχία μου και μου έχουν «βγεί» πολλά πράγματα.
  Να είσαι καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Έγραψες πάλι!!!!!Καταπληκτική ανάρτηση! Ακόμη δεν έχω ιντερνετ .Μαρία Σ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είπαμε ρε Μαρία αλλά όχι να μετακομίσεις και στην προ ιντερνετ εποχή!

   Διαγραφή
 12. Αποκαλύπτομαι! Και ενώπιον του Παμπαλαίου και ενώπιον του Kefallonitis!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αγαπητέ Διονύση, το σχόλιο σου είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Σε ευχαριστώ και εκ μέρους του Kefallonitis, ο οποίος μπορεί να μη γνωρίζει την προσφορά σου στα Εφτάνησα (και ακόμα πιθανότερα δεν θα δει έγκαιρα το σχόλιο).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Φιναλμέντε είχα κάποιο μικρό δίκιο για τον Αλυκανά! Τα ευρήματα είναι πολύ παλιότερα από τον Οδυσσέα:

  "Σπάνιο φαινόμενο έκρυβε τελικά ο βυθός στον Αλυκανά Ζακύνθου

  Δεν αποτελούν ίχνη αρχαίου οικισμού, όπως είχε αρχικά θεωρηθεί, αλλά αποτύπωμα γεωλογικών διεργασιών"

  http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=550356&h1=true#commentForm

  Διαβάστε τώρα και τα σχόλια των "φτιαγμένων" αναγνωστών:  ΘΕΛΟΥΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ | 18:23

  Μήπως θα έπρεπε να δημοσιευτούν περισσότερες φωτογραφίες; Η φωτογραφία που δημοσιεύεται στο άρθρο καθόλου δεν πείθει για τα συμπεράσματα των ερευνητών. Αντίθετα υποψιάζει ότι προέρχεται από οικοδόμημα μεγάλων διαστάσεων και δικαιολογεί τις αμφιβολίες που διατυπώνονται στα προηγούμενα μηνύματα

  Leandros

  απάντηση41


  Αρχαιοελληνικός πολιτισμός | 13:53

  Βρε μπαγάσιδες νεκροθαύτες πως ειναι δυνατόν αυτη κατασκευή να προείλθε από γεωλογική δραστηριότητα; Δεν σας πιστεύω όσε επιστημονικές 'εραυνες καί να κάνετε.

  Γιώργος

  απάντηση34


  Προοδευτικάριος Θολοculture | 19/12/2013 20:44

  Μην τυχόν πούμε πως υπήρχε πολιτισμός πριν το 1.300... α πα πα... πιπέρι ! Αν παραδεχόμασταν πως τα αρχαιλογικά ευρήματα είναι 5.000 ετών θα έπρεπε να ξαναγράψουμε την ιστορία, οπότε "είναι γεωλογικοί σχηματισμοί" μωρέ, στην τύχη έγιναν.

  Ανώνυμος / η

  απάντηση53  ΨΕΥΤΕς!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 | 19/12/2013 18:42

  Βρηκανε την αρχαια Ατλαντιδα και μασ το κρυβουνε!!! συνελληνεσ ενωθειται!!!!!

  olk


  Το λοιπό, βάνω υποψηφιότητα για ... Πυθία! Έχω έτοιμη εκλογική βάση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. I started reading ur blog, on the antiquities, but had no patience to translate after the 1st paragraph, I'm interested in reading the whole thing, but I'm lost in the translation.
  Is there a Greek, OR a Cretan Translation of this article?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Thank you for your interest syntekne but the article is "tongue in cheek" and it being in dialect is part of its appeal. If it was translated it would simply not be the same.

   Διαγραφή

Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία από το http://pampalaia.blogspot.com/ χορηγείται με άδειαCreative Commons Αναφορά προέλευσης - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο .